Produktion med omtanke

Hållbar produktion

Vi har en karta att navigera efter i vår produktutveckling. För oss är hållbarhet en djupt rotad värdering och en transparent produktionskedja ett självklart mål. Vi vill vara öppna och tala om för våra konsumenter vem som har tillverkat våra produkter, vilka material som används och hur mycket energi som förbrukats. Följ vår resa till mot en mer hållbar och transparant produktion.

Vår intention är att göra det så bra som möjligt för jorden vi lever på. Vi försöker att tänka så hållbart som möjligt både vad gäller produktens livslängd, material och processer. Att göra hållbara val gällande material, produktens design och processer vid framtagning är viktigt för oss och något vi ständigt jobbar med. Vår strävan är att minimera miljöpåverkan och istället skapa något positivt.

Vi tar ett ansvar i all produktion genom att kombinera noga utvalda material och koordinerade sortimentsstrukturer i hållbara produktkoncept. För oss är ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara produkter normen för Softamore. Med ekologiskt hållbar produkt menar vi att odling, framställning och tillverkning av kläder ska ha en liten eller ingen påverkan på miljön. Med socialt hållbar produkt menar vi att de som arbetar i produktionskedjan ska få schyssta löner och arbetsvillkor. Med ekonomiskt hållbar produkt menar vi att de ska vara av bra kvalitet och hålla samt vara klassiska i sitt uttryck, för att minska slit och släng-konsumtionen. Det ska gå att förlänga plaggens livslängd genom att laga eller göra om dem till något nytt. Som sista anhalt jobbar vi för att tillsammans med våra kunder på sikt utveckla ett återvinningssystem som tar vara på uttjänta produkter.

Svensk produktion

Softamore producerar sedan hösten 2020 en del av sortimentet på Textilfabriken i Borås. Textilfabriken är en nystartad syfabrik med lokal och hållbar produktion. Många av tygerna vi använder i våra svenskproducerade produkter är så kallade leftover-tyger, resttyger som blivit över från andra varumärkens produktioner. Genom att använda dessa tyger kan vi producera unika kollektioner i högkvalitativa tyger i mindre volymer, vilket bidrar till minskad överproduktion och mindre utsläpp från transporter.
Genom att producera lokalt kan vi följa produktionskedjan på nära håll, från idé till färdig produkt. Närheten möjliggör ökad flexibilitet och kortare ledtider. 

Vi strävar efter att inspirera våra kunder att göra hållbara val och försöker att skapa förutsättningar för en mer hållbar konsumtion. Vi fokuserar på enkel hållbar design och god kvalitet av ett urval handplockade favoriter för att leverera den perfekta garderoben till våra kunder. Softamores mål är cirkulära produkter med perfekt passform och tron på att alla i värdekedjan ska få sitt. Inklusive jorden vi lever på.

Softamore

har också valt att lägga en del av produktionen i Tiripur, Indien, på en familjeägd GOTS-certifierad fabrik, där tankar och inställning om miljö och hållbarhet är lika viktig som för oss. GOTS kvalitetssäkringssystem är baserat på inspektioner och certifiering sker i fabriken för textilbearbetningen. I en GOTS-certifierad fabriks används minimala mängder energi och kemikalier för att få en så bra arbetsmiljö som möjligt. 
Att måna om och se till att de som arbetar hos våra leverantörer har bra arbetsförhållanden, rimliga arbetstider och en lön som täcker mer än basbehoven, är viktigt för oss. Att kunna påvisa transparens är en stor utmaning i textilbranschen, men det är det som vi tror gör framstegen inom hållbarhetsområden, inklusive mänskliga rättigheter. För att vi ska kunna ta ansvar fullt ut måste vi bli bättre på att utveckla transparensen längre bak vår leverantörskedja.

Varukorgen är tom